Over onze disclaimer
Alles op Bloemen bij Sander zoals fotomateriaal, teksten en beelden zijn eigendom van de website.Het is niet toegestaan de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Aansprakelijkheid
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Bloemen bij Sander te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

× Hoe kunnen wij van dienst zijn?